ankieta

Ankieta dla przedsiębiorców na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy

Ankieta przygotowana została na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Mordy. Ankieta ma charakter dobrowolny. Jej wypełnienie ma jedynie informacyjny charakter i żadnym wypadku nie jest zobowiązaniem ze strony Wypełniającego.

Prawidłowo opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększy szanse Miasta i Gminy Mordy oraz podmiotów działającym na jej terenie, na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.