ankieta

Ankieta dla przedsiębiorców na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków

Ankieta przygotowana została na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków. Ankieta ma charakter dobrowolny. Jej wypełnienie ma jedynie informacyjny charakter i żadnym wypadku nie jest zobowiązaniem ze strony Wypełniającego.

Prawidłowo opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększy szanse Gminy Grodków oraz podmiotów działającym na jej terenie, na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.