ankieta

Ankieta dotycząca budynków mieszkalnych na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków

Ankieta przygotowana została na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków. Ankieta ma charakter dobrowolny i jest anonimowa. Jej wypełnienie ma jedynie informacyjny charakter i żadnym wypadku nie jest zobowiązaniem ze strony Wypełniającego.

Prawidłowo opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększy szanse Gminy Grodków oraz podmiotów działającym na jej terenie, na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.